19:24, 28th June 2022
June 2022
SMTWTFS
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
1002406
วันนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
รวมนับจากต้นปี
เดือนนี้
เดือนก่อน
รวมตั้งแต่ต้น
343
938
1630
997201
16770
25333
1002406

Your IP: 18.232.177.219
Server Time: 2022-06-28 12:24:38

อบจ.สมุทรปราการ ร่วมกับ คณะกรรมาธิการศึกษาตรวจสอบเรื่องการทุจริตฯ วุฒิสภา จัดประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ

0 Comments

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับ คณะกรรมาธิการศึกษาตรวจสอบเรื่องการทุจริต ประพฤติมิชอบและเสริมสร้าง          ธรรมาภิบาล วุฒิสภา จัดประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมิน ITA การป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และการเสริมสร้างธรรมาภิบาลของหน่วยงานภาครัฐ

          เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2564 นางสาวนันทิดา  แก้วบัวสาย  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ นำคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น กับคณะกรรมาธิการฯ และผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสมุทรปราการ ในประเด็น (1) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) และการยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index :CPI) (2) โครงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับโครงการ    ความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (Construction Sector Transparency Initiative : CoST) (3) การจัดทำระบบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ รูปแบบ QR Code ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ (ชั้น 4)

          โดยในการประชุมครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ได้นำเสนอผลการประเมิน ITA และร่วมแลกเปลี่ยนแนวทาง    การดำเนินงานเพื่อพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใส ตลอดจนรับฟังความคิดเห็นต่าง ๆ เพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการปรับปรุงและพัฒนาผลการประเมิน ITA ในปีต่อ ๆ ไป ตลอดจนนำไปเป็นแนวทางในการส่งเสริมพัฒนาการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ให้มีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม และมีความโปร่งใสมากยิ่งขึ้น

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

****************************************************