05:03, 30th May 2023
May 2023
SMTWTFS
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031
1370923
วันนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
รวมนับจากต้นปี
เดือนนี้
เดือนก่อน
รวมตั้งแต่ต้น
775
822
1597
1356781
28952
20366
1370923

Your IP: 35.172.111.47
Server Time: 2023-05-29 22:03:45

อบจ.สมุทรปราการ ร่วมกับ คณะกรรมาธิการศึกษาตรวจสอบเรื่องการทุจริตฯ วุฒิสภา จัดประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ

0 Comments

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับ คณะกรรมาธิการศึกษาตรวจสอบเรื่องการทุจริต ประพฤติมิชอบและเสริมสร้าง          ธรรมาภิบาล วุฒิสภา จัดประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมิน ITA การป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และการเสริมสร้างธรรมาภิบาลของหน่วยงานภาครัฐ

          เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2564 นางสาวนันทิดา  แก้วบัวสาย  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ นำคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น กับคณะกรรมาธิการฯ และผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสมุทรปราการ ในประเด็น (1) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) และการยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index :CPI) (2) โครงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับโครงการ    ความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (Construction Sector Transparency Initiative : CoST) (3) การจัดทำระบบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ รูปแบบ QR Code ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ (ชั้น 4)

          โดยในการประชุมครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ได้นำเสนอผลการประเมิน ITA และร่วมแลกเปลี่ยนแนวทาง    การดำเนินงานเพื่อพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใส ตลอดจนรับฟังความคิดเห็นต่าง ๆ เพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการปรับปรุงและพัฒนาผลการประเมิน ITA ในปีต่อ ๆ ไป ตลอดจนนำไปเป็นแนวทางในการส่งเสริมพัฒนาการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ให้มีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม และมีความโปร่งใสมากยิ่งขึ้น

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

****************************************************