16:07, 16th December 2017
December 2017
SMTWTFS
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
046986
วันนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
รวมนับจากต้นปี
เดือนนี้
เดือนก่อน
รวมตั้งแต่ต้น
89
195
1051
44864
2412
5235
46986

Your IP: 54.227.51.103
Server Time: 2017-12-16 09:07:26
0 Comments

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560

 


 

ะเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ

สมัยวิสามัญ  สมัยที่  1 ครั้งที่ 2  ประจำปี 2560

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560  เวลา 10.00 น.

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ (ชั้น 4)

**********************************

 

ระเบียบวาระที่ 1         เรื่องที่ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

                              เรื่อง รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2560 ยังไม่แล้วเสร็จ 

                               

ระเบียบวาระที่ 2          เรื่อง ญัตติขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด

                               เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

                               องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ

 

ระเบียบวาระที่ 3         เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

 

***********************