ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง ยกเลิกประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 ตำแหน่ง

0 Comments