การประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการและประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัดสมุทรปราการ

0 Comments

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ

และประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัดสมุทรปราการ

***************************

   ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการได้กำหนดประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ และประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 2/2563 ในวันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ (ชั้น 4 ) รายละเอียด

 

*** คลิกที่นี่ ****

*** คลิกที่นี่ ****