ประมวลภาพความคืบหน้า งานก่อสร้างทางเดินยกระดับเชื่อมต่อสถานีรถไฟฟ้า BTS สายสีเขียว ช่วงแบริ่ง - สมุทรปราการ (Sky Walk) บริเวณถนนสุขุมวิท - ถนนประโคนชัย จังหวัดสมุทรปราการ

0 Comments

ประมวลภาพความคืบหน้า

งานก่อสร้างทางเดินยกระดับเชื่อมต่อสถานีรถไฟฟ้า BTS สายสีเขียว ช่วงแบริ่ง - สมุทรปราการ (Sky Walk)

บริเวณถนนสุขุมวิท - ถนนประโคนชัย จังหวัดสมุทรปราการ

 

 

 

 

 

 

 

 

*******************************************************

 

ข้อมูลภาพ ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564

โดยฝ่ายติดตามและประเมินผล  กองแผนและงบประมาณ