อบจ.สป ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาอบจ.สป ครั้งที่ 2/2563

0 Comments

     เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 นายวิมล มงคลเจริญ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อจัดทำแผนพัฒนาฯ (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 2/2563 เพื่อนำข้อมูลเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ พิจารณาต่อไป

 

 

 

  

************************************