อบจ.สป ร่วมกับสโมสรสมุทรปราการซิตี้ ลงพื้นที่มอบวัสดุอุปกรณ์ป้องกันโควิด19

0 Comments

อบจ.สป ร่วมกับสโมสรสมุทรปราการซิตี้ ลงพื้นที่มอบวัสดุอุปกรณ์ป้องกันโควิด19

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับสโมสรฟุตบอลสมุทรปราการซิตี้ นำวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการใช้ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด19 ไปมอบให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสมุทรปราการ

เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2563 นายวิมล มงคลเจริญ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับสโมสรฟุตบอลสมุทรปราการซิตี้ นำโดยนายชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม ประธานสโมสร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ นำวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการใช้ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด19 ได้แก่ แอลกอฮอล์, เจลแอลกอฮอล์, เฟสชิลด์ และหน้ากากผ้า ไปมอบให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำไปใช้ในการแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่ รวมถึงควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดในจุดที่มีความเสี่ยงต่อการติดต่อของเชื้อโรคสูง

ในการนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ได้มีการจัดตั้งศูนย์ประสานงานการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อจัดหาและสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ ให้กับหน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนบูรณาการการทำงานร่วมกับภาครัฐและภาคเอกชน ในการป้องกันและควบคุมโรคดังกล่าว.

 

 

 

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------