อบจ. สป สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ป้องกันโรคโควิด19 ให้ อปท. และส่วนราชการในจังหวัด ครั้งที่ 2

0 Comments

อบจ. สป สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ป้องกันโรคโควิด19 ให้ อปท. และส่วนราชการในจังหวัด ครั้งที่ 2

อบจ. สมุทรปราการ สนับสนุนและผนึกกำลังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และส่วนราชการในจังหวัด ดำเนินการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา หรือโรคโควิด 19 อย่างต่อเนื่อง ส่งมอบวัสดุ อุปกรณ์ สำหรับการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว เป็นครั้งที่ 2

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ดำเนินการจัดหา พร้อมส่งมอบวัสดุ อุปกรณ์ สำหรับใช้ในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา หรือ โควิด 19 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และส่วนราชการ ในจังหวัดสมุทรปราการ เป็นครั้งที่ 2 ประกอบด้วย แอลกอฮอล์ล้างมือ เจลฆ่าเชื้อโรค เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด เครื่องพ่นสะพายหลังแบบแบตเตอรี่ และน้ำยาฆ่าเชื้อโรค เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวให้อยู่ในวงจำกัด รวมถึงการเฝ้าระวัง การป้องกันโรคต่างๆ และการทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคเมื่อพบสถานที่ที่มีผู้ติดเชื้อ สถานที่ที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ สร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชน ณ ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลสาธารณภัยและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2563

  

 

 

 

 

  

  

  

  

  

 

************************************************