อบจ.สป ร่วมมือ หอการค้าฯ ออกปฏิบัติการฉีดพ่นฆ่าเชื้อโควิด19

0 Comments

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ประสานความร่วมมือกับ หอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ โดยได้มอบหมายให้ กองช่าง ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ออกปฏิบัติการพ่นฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งในการนี้ได้รับการสนับสนุนรถพ่นน้ำแรงดันสูง จากท่านชนม์สวัสดิ์  อัศวเหม ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ สำหรับฉีดพ่นฆ่าเชื้อโรคตามเส้นทางถนนสุขุมวิท และถนนศรีนครินทร์ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2563  

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------