อบจ.สมุทรปราการ มอบเงินอุดหนุน รร.วัดบางพลีน้อย และวัดขุนสมุทราวาส

0 Comments

อบจ.สมุทรปราการ มอบเงินอุดหนุน รร.วัดบางพลีน้อย และวัดขุนสมุทราวาส

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ มอบเงินอุดหนุน ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 2 โครงการ รวม 48,144,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างโครงหลังคาเมทัลชีทพร้อมลานอเนกประสงค์  โรงเรียนวัดบางพลีน้อย และโครงการก่อสร้างอุโบสถวัดขุนสมุทราวาส

นายวิมล มงคลเจริญ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมคณะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ และหัวหน้าส่วนราชการ มอบเช็คเงินอุดหนุน ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  จำนวน 2 โครงการ ประกอบด้วย  เงินอุดหนุนส่วนราชการ อุดหนุนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 โครงการก่อสร้างโครงหลังคาเมทัลชีทพร้อมลานอเนกประสงค์  โรงเรียนวัดบางพลีน้อย จำนวน 9,290,000 บาท  และเงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ อุดหนุนวัดขุนสมุทราวาส โครงการก่อสร้างอุโบสถ วัดขุนสมุทราวาส จำนวน 38,854,000 บาท  รวมเป็นเงิน 48,144,000 บาท ทั้งนี้นายชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ ได้ให้เกียรติร่วมเป็นสักขีพยานในการมอบเงินอุดหนุนดังกล่าว เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2563 

 

 

  

 

***************************************************************************