อบจ.สมุทรปราการ จัดพิธีรับมอบวัสดุอุปกรณ์ป้องกันโรคโควิด19

0 Comments

อบจ.สมุทรปราการ จัดพิธีรับมอบวัสดุอุปกรณ์ป้องกันโรคโควิด19

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ จัดพิธีรับมอบวัสดุอุปกรณ์สำหรับการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 เพื่อส่งมอบเวชภัณฑ์ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องแต่งกาย ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการ ในเขตจังหวัดสมุทรปราการ นำไปใช้ในการดำเนินการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ได้จัดพิธีรับมอบวัสดุอุปกรณ์สำหรับการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 โดยมีนายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนายธฤต สำราญเวทย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายวิมล มงคลเจริญ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ นายอิทธิชัย ชูเรณู ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีนครสมุทรปราการ นายภูธนะ ชมภูมิ่ง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ นายศรายุทธ ไชยกอง ปลัดอาวุโส อำเภอเมืองสมุทรปราการ ร่วมเป็นเกียรติในพิธี ตลอดจนผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้แทนเข้าร่วมพิธีดังกล่าว ณ บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ

สำหรับการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ดังกล่าว เป็นการดำเนินงานภายใต้ศูนย์ประสานงานการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ โดยได้จัดหาวัสดุอุปกรณ์ เพื่อมอบให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการต่าง ๆ นำไปใช้ในการดำเนินการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด19 ประกอบไปด้วย

          1. แอลกอฮอล์ล้างมือ ขนาด 5 ลิตร จำนวน 100 ถัง

          2. แอลกอฮอล์ล้างมือ ขนาด 20 ลิตร จำนวน 250 ถัง

          3. แอลกอฮอล์ล้างมือ ขนาด 200 ลิตร จำนวน 100 ถัง

          4. แอลกอฮอล์ล้างมือ ชนิดขวดปั๊ม ขนาด 500 มิลลิลิตร จำนวน 5,500 ขวด

          5 เจลฆ่าเชื้อโรค ชนิดขวดปั๊ม ขนาด 500 มิลลิลิตร จำนวน 1,800 ขวด

          6. เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด จำนวน 2,000 เครื่อง

          7. เครื่องพ่นสะพายหลัง แบบแบตเตอรี่ ขนาดไม่น้อยกว่า 18 ลิตร จำนวน 500 เครื่อง

          8. น้ำยาฆ่าเชื้อโรค ขนาดไม่น้อยกว่า 3.8 ลิตร จำนวน 2,000 ขวด

          9. ชุดป้องกันสารเคมี พร้อมแว่นตา จำนวน 500 ชุด

          10. ถุงมือป้องกันสารเคมี จำนวน 100 กล่อง (กล่องละ 100 ชิ้น)

 

   

      

  

  

 

    

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------