อบจ.สมุทรปราการ ร่วมกับ ทน.สมุทรปราการ ทำความสะอาดพื้นที่รอบศาลากลางจังหวัด ป้องกันเชื้อไวรัสโควิด -19

0 Comments

อบจ.สมุทรปราการ ร่วมกับ ทน.สมุทรปราการ ทำความสะอาดพื้นที่รอบศาลากลางจังหวัด ป้องกันเชื้อไวรัสโควิด -19

 วันที่ 23 มีนาคม 2563  อบจ.สมุทรปราการ และ เทศบาลนครสมุทรปราการ นำโดยนายวิมล  มงคลเจริญ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ และนายอิทธิชัย ชูเรณู ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีนครสมุทรปราการ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน ร่วมกันทำความสะอาด Big Cleaning โดยการฉีดพ่นน้ำยาทำความสะอาด และฆ่าเชื้อโรค พื้นที่บริเวณโดยรอบศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19

 

   

   

  

 

  

  

  

  

  

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------